Informácie k platbe členského príspevku SAWRR

Členské príspevky posielajte na účet IBAN: SK33 1100 0000 0026 2176 8193  SWIFT/BIC: TATRSKBX, variabilný symbol dajte vaše členské číslo, ktoré najdete v profile alebo v detaile jazdca

Členské príspevky pre rok 2024

Členské príspevky sú rozdelené do skupín:

O - open nad 19.rokov 50 eur

M - mládež do 18.rokov 30 eur /mladežnici  su  je narodeny po 1.1.2006 /

N - nejazdiaci člen 30 eur

 Celoživotné členstvo 500 eur

Body do Šampionátu budú počítané od dátumu zaplatenia celého členskeho poplatku.

Slovenská Asociácia Western Ridingu a Ródea
Tomášovská 72, 900 29 Nová Dedinka

IČO: 30811848
DIČ: 2020890674
IČ DPH: neplatca

Bankové spojenie: Tatra banka Bratislava
Č. ú.: 262 176 8193 / 1100
IBAN: SK33 1100 0000 0026 2176 8193  SWIFT/BIC: TATRSKBX

Občianske združenie SAWRR je registrované na MVSR pod č. VVS/1-900-90-7909 dňa 5.4.1993, zmena Stanov vzatá na vedomie MVSR dňa 2.5.2002 a 18.4. 2011 pod č. VVS/1-900-90-7909 – 2.

http://www.sawrr.sk/
http://www.eurorodeo.eu/

Zapojené organizace

  • SAWRR
  • PP
  • NBHA.sk
  • WRC
  • NRHA
  • NCHA
  • 4NCHA
  • ERCHA
  • AQHA