Tento web používa na poskytovanie služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.
PP
Detail závodu

SK - Kamenný Most - Kotra ranch Kamenný Most - rychlostky

PP, 27. 5. 2023

propozicie

Zobrazit/Skrýt podrobnosti

https://www.putovny-pohar-vo-westernovom-jazdeni.sk/

Propozície westernových pretekov PPWJ

              27.05.2023 ,  Kotra ranch Kamenný Most

 Organizátor podujatia : Kotra ranch Kamenný Most

 Súťaž typu : Putovný pohár vo westernovom jazdení

 Kategórie : Junior  2 divízie    po 1 sec.

                        Open   2 divízie    po 1 sec                  

 

Disciplíny:       Pole bendning (junior, open)

                        Barrel race (junior, open)

                       

 

Hlavný usporiadateľ   :   Kotra ranch               

Riaditeľ pretekov  :         Peter Kotra    

Správca opracoviska :     Steppel Tamás             

Hlásateľ :                           Ondrej Bobek          

Veterinár :                        Zabezpečený                       

Zapisovateľ :                     Ema Andrejkovičová, Sarah Hochelová              

Lekárska služba :             zabezpečená 

Hlavný rozhodca:            Róbert Láng

Pomocný rozhodca:           Alena Madayová  

Miesto konania súťaže:  Kotra ranch Kamenný Most

Dátum konania súťaže:  27.05.2023   

Začiatok pretekov:          10:30 hod         

Časový rozvrh súťaže:     od 9:00-09:45 - registrácia jazdcov

                                              10:00- 10:15 – schôdza jazdcov

                                             10:30 - slávnostný nástup                                                            

                                             11:00 -  preteky:

                                                       

POLE BENDING  (junior,open)   

                                                    BARREL RACE   (junior,open) 

                                                                                                              

Výška štartovného:                10,- €- pre Open + 2,- € kancelársky poplatok

                                                     5,€- pre Junior  + 2,- € kancelársky poplatok

Spôsob platby štartovného :  na miestne v hotovosti pri registrácii

Ceny :        

Ceny :           

Kat.: Junior  Pole bending -  Barrel race                  

1 divízia                                    2 divízia

 1. miesto: pohár-stuha               1 miesto: stuha
 2. miesto: pohár-stuha               2 miesto: stuha
 3. miesto: pohár-stuha               3 miesto: stuha
 4. miesto: stuha                          4 miesto: stuha
 5. miesto: stuha                          5 miesto: stuha
 6. miesto: stuha                          6 miesto: stuha

                     

Kat.: Open  Pole bending -  Barrel race                  

1 divízia                                    2 divízia

 1. miesto: pohár-stuha               1 miesto: stuha
 2. miesto: pohár-stuha               2 miesto: stuha
 3. miesto: pohár-stuha               3 miesto: stuha
 4. miesto: stuha                         4 miesto: stuha
 5. miesto: stuha                         5 miesto: stuha
 6. miesto: stuha                         6 miesto: stuha

 

Organizátor podujatia má možnosť výberu spôsobu ocenenia v závislosti od jeho možností. Spôsob ocenenia nemá vplyv na konečné vyhodnotenie výsledkov šampionátov PPWJ .

Slávnostný nástup na úvod pretekov ako aj záverečný nástup  je povinný pre každého štartujúceho . Zúčastnená  dvojica musí byť riadne ustrojená !

Kolbisko:         40x80m

Ustajnenie :    bez ustajnenia

Opracovisko : 40x80m

Jazdci a podkoniari musia rešpektovať vyhradené zóny pre pohyb koní a tiež mimo arény musí byť kôň označený štartovným číslom. Pohyb koní medzi obecenstvom nie je povolený. Porušením tohto ustanovenia môže byť jazdecká dvojica vylúčená z pretekov

Popis cesty do miesta konani a súťaže:  vyznačené smerovými šípkami a tabuľami       

Dátum uzávierky prihláškyJazdec sa na preteky prihlasuje elektronicky, a to zaslaním prihlášky na https://www.eurorodeo.eu/najneskôr deň pred pretekom do 18.00 hod. Po nesplnení tejto povinnosti vyplývajúcej z pravidiel PPWJ na účtuje poplatok 10 eur.

Záverečné ustanovenia:                                 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu termínu konania súťaže v prípade nepriaznivého počasia a takisto aj na zmenu rozhodcu, či veterinára.

Štartovný poplatok sa nevracia.

Pred vyložením koní je potrebné predložiť pas koňa, resp. očkovací preukaz s platnými veterinárnymi osvedčeniami a vyšetrením koňa proti infekčnej anémii, výsledok musí byť negatívny a zapísaný v pase koňa, ktorý nemôže byť starší než 6 mesiacov. Bez predloženia tohto osvedčenia nie je možné koňa vyložiť z prepravníka na mieste konania pretekov. Pas koňa bude po predložení automaticky vrátený majiteľovi.

Každý účastník súťaže štartuje na vlastnú zodpovednosť za seba a svojho koňa. Prípadné poistenie si zabezpečuje sám.

V prípade, že štartujúci má menej ako 18 rokov je potrebný písomný súhlas rodiča o povolení na účasti pretekov s uvedením dátumu, času a vyznačenia súťažných disciplín, v ktorých dieťa zúčastní.

Ďalšie pravidlá, ktoré sú pre povolenie na štart v súťaži potrebné sú k nahliadnutiu na web stránke www.putovny-pohar-vo-westernovom-jazdeni.sk

Soutěže

Název soutěže Kategorie jezdce Kategorie koně Výsledky Rozdělení výher
1. Pole Bending - mládež Mládež All ages výsledky
2. Pole Bending - OPEN Open All ages výsledky
3. Barrel Race - mládež Mládež All ages výsledky
4. Barrel Race - OPEN Open All ages výsledky

Zapojené organizace

 • SAWRR
 • PP
 • NBHA.sk
 • WRC
 • NRHA
 • NCHA
 • 4NCHA
 • ERCHA
 • AQHA