SAWRR + AQHA
Detail závodu

SK - Nemšova SNEM SAWRR 14:00 -Ranch13 -kantýna

SAWRR + AQHA, 28. 1. 2024

Zobrazit/Skrýt podrobnosti

Vážení členovia SAWRR,

dovoľujeme si Vás pozvať na výročný snem SAWRR, ktorý sa bude konať dňa 28. januára 2024 v priestoroch HALA na Ranch13. Program snemu bude nasledujúci:

Program Snemu SAWRR

 

1. Schválenie programu: Účastníci schvaľujú navrhovaný program snemu.

2. Otvorenie snemu, voľba komisií: Formálne otvorenie snemu a voľba potrebných komisií, napríklad volebnej komisie a revíznej komisie.

3. Správa o hospodárení: Predstavenie finančnej správy za uplynulý rok, ktorá poskytuje prehľad o všetkých finančných operáciách. Správa bude dostupná všetkým členom na webovej stránke SAWRR.

4. Správa kontrolnej a revíznej komisie: Komisia predkladá správu o kontrole a revízii finančného hospodárenia organizácie.

5. Výška členského na rok 2024: Rozhodnutie o výške členských poplatkov na nasledujúci rok.

6. Championát a MSR 2024 - pravidlá a doplnenia: Diskusia a prípadné schválenie pravidiel a doplnení pre championát a Majstrovstvá Slovenskej republiky v roku 2024, vrátane výšky výhier, štartovného a kategórií.

7. Voľná diskusia: Priestor pre účastníkov na otázky, návrhy a diskusiu o ďalších témach, ktoré nebudú súčasťou formálneho programu.

8. Učtovnictvo za rok 2023: Prezentácia a schválenie účtovnej závierky za minulý rok, vrátane diskusie o hlavných finančných ukazovateľoch a hospodárskych výsledkoch.

9. Aktivity a realizácie za rok 2023: Prehľad realizovaných projektov, aktivít a podujatí, ktoré organizácia uskutočnila v priebehu roka, a ich dopad na rozvoj a ciele organizácie.

10. Kalendár pretekov 2024: Predstavenie a schválenie kalendára pretekov a podujatí na nasledujúci rok, vrátane termínov, miest konania a organizačných požiadaviek.

11. Požiadavky na usporiadateľov: Stanovenie kritérií a požiadaviek, ktoré musia usporiadatelia splniť pre zabezpečenie kvalitného priebehu pretekov a podujatí.

12. Rôzne: Diskusia o rôznych témach, ktoré neboli predtým zaradené do programu.

 

Pripomíname, že členské prispevky na rok 2024 je možné platiť v hotovosti počas snemu, ako aj zakúpiť lístky na Galavečer so zľavou 1 eur/ks a vybrať si stol.

 

Tešíme sa na Vašu účasť a aktívne zapojenie do diskusie o budúcnosti našej organizácie.

 

S úctou,

Organizačný tím SAWRR

Zapojené organizace

  • SAWRR
  • PP
  • NBHA.sk
  • WRC
  • NRHA
  • NCHA
  • 4NCHA
  • ERCHA
  • AQHA