Tento web používa na poskytovanie služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.

Team Roping- OPEN

SK - Nemšová - MSR Lasa,Team Roping

Pořadí Hlavař Nohař 1. kolo 2. kolo 3. kolo Čas Platné pokusy
Platný pokus Čas Platný pokus Čas Platný pokus Čas
1
SVK1679 - Matúš Štefko
Sab Impressive King
SVK1186 - Štefan Škombar ml.
Zefir
1 8,150 s 1 15,010 s 1 9,170 s 32,330 s 3
2
SVK1679 - Matúš Štefko
Sab Impressive King
POL1932 - Jarosław Gmurczyk
Smart Didit
1 15,710 s 1 10,780 s 1 16,610 s 43,100 s 3
3
SVK1679 - Matúš Štefko
Sab Impressive King
SVK2225 - Matúš Guga
Lucky Tari Starlight
1 14,640 s 1 16,980 s 1 15,790 s 47,410 s 3
4
POL2158 - Lukasz Slowik
Silver Black Coolcat
SVK1186 - Štefan Škombar ml.
Zefir
1 12,870 s 1 26,590 s 1 21,280 s 60,740 s 3
5
SVK953 - Pavol Chorvát
KEVIN
CZE2229 - Radek Holub
SATO REINFORCE JET
1 20,640 s 1 30,740 s 1 23,740 s 75,120 s 3
6
SVK1655 - Štefan Škombar ml.
Hr viki d sanbars
SVK2225 - Matúš Guga
Lucky Tari Starlight
D 1 12,880 s 1 12,750 s 25,630 s 2
7
SVK1679 - Matúš Štefko
Sab Impressive King
SVK1487 - Marek Žilinec
AH Smart Blues Peppy
1 12,420 s D 1 17,350 s 29,770 s 2
8
SVK1679 - Matúš Štefko
Sab Impressive King
CZE2229 - Radek Holub
SATO REINFORCE JET
1 15,410 s D 1 14,720 s 30,130 s 2
9
POL1933 - Sławomir Majerkiewicz
Sarah casin
SVK2225 - Matúš Guga
Lucky Tari Starlight
D 1 14,750 s 1 15,940 s 30,690 s 2
10
CZE2162 - Petra Mikasová
Silver Black Coolcat
SVK1186 - Štefan Škombar ml.
Zefir
D 1 17,070 s 1 17,360 s 34,430 s 2
11
SVK1813 - Jozef Žilinec
HOLLY KIT CHOCOLATE
CZE2229 - Radek Holub
SATO REINFORCE JET
1 7,450 s D D 7,450 s 1
12
SVK1491 - Joflik Žilinec
RG HOLLYWOOD RAGEE
SVK2225 - Matúš Guga
Lucky Tari Starlight
D 1 9,740 s D 9,740 s 1
13
SVK1813 - Jozef Žilinec
HOLLY KIT CHOCOLATE
SVK1186 - Štefan Škombar ml.
Zefir
1 9,820 s D D 9,820 s 1
14
CZE2163 - Radek Holub
Holly Hanna Magic
SVK1487 - Marek Žilinec
AH Smart Blues Peppy
1 11,210 s D D 11,210 s 1
15
POL2158 - Lukasz Slowik
Silver Black Coolcat
POL1808 - Jarek Bilski
SATO REINFORCE JET
D 1 11,240 s D 11,240 s 1
16
CZE2163 - Radek Holub
Holly Hanna Magic
POL1808 - Jarek Bilski
SATO REINFORCE JET
1 11,650 s D D 11,650 s 1
17
CZE2162 - Petra Mikasová
Silver Black Coolcat
SVK1487 - Marek Žilinec
AH Smart Blues Peppy
1 12,140 s D D 12,140 s 1
18
CZE2163 - Radek Holub
Holly Hanna Magic
POL1932 - Jarosław Gmurczyk
Smart Didit
1 12,680 s D D 12,680 s 1
19
SVK953 - Pavol Chorvát
KEVIN
SVK1186 - Štefan Škombar ml.
Zefir
D 1 12,700 s D 12,700 s 1
20
SVK1491 - Joflik Žilinec
RG HOLLYWOOD RAGEE
SVK13 - Peter Dobeš
Bubo
1 13,070 s D D 13,070 s 1
21
SVK2010 - Roman Žilinec
HOLLY KIT CHOCOLATE
POL1808 - Jarek Bilski
SATO REINFORCE JET
1 13,640 s D D 13,640 s 1
22
SVK953 - Pavol Chorvát
KEVIN
SVK2225 - Matúš Guga
Lucky Tari Starlight
1 13,710 s D D 13,710 s 1
23
SVK1655 - Štefan Škombar ml.
Hr viki d sanbars
POL1932 - Jarosław Gmurczyk
Smart Didit
1 14,200 s D D 14,200 s 1
24
SVK1655 - Štefan Škombar ml.
Hr viki d sanbars
SVK1487 - Marek Žilinec
AH Smart Blues Peppy
1 15,350 s D D 15,350 s 1
25
SVK1491 - Joflik Žilinec
RG HOLLYWOOD RAGEE
SVK1186 - Štefan Škombar ml.
Zefir
D 1 16,190 s D 16,190 s 1
26
CZE1814 - Dominika Nová
Holly Hanna Magic
CZE2229 - Radek Holub
SATO REINFORCE JET
1 16,370 s D D 16,370 s 1
27
SVK953 - Pavol Chorvát
KEVIN
SVK13 - Peter Dobeš
Bubo
1 18,310 s D D 18,310 s 1
28
SVK1491 - Joflik Žilinec
RG HOLLYWOOD RAGEE
CZE2229 - Radek Holub
SATO REINFORCE JET
1 18,500 s D D 18,500 s 1
29
CZE2162 - Petra Mikasová
Silver Black Coolcat
POL1932 - Jarosław Gmurczyk
Smart Didit
D 1 19,070 s D 19,070 s 1
30
SVK953 - Pavol Chorvát
KEVIN
SVK1487 - Marek Žilinec
AH Smart Blues Peppy
1 20,870 s D D 20,870 s 1
31
SVK1655 - Štefan Škombar ml.
Hr viki d sanbars
POL1808 - Jarek Bilski
SATO REINFORCE JET
1 23,320 s D D 23,320 s 1
32
SVK1655 - Štefan Škombar ml.
Hr viki d sanbars
CZE2229 - Radek Holub
SATO REINFORCE JET
D 1 24,180 s D 24,180 s 1
33
SVK1505 - Róbert Pecuch
BAY HOT LENA
POL1808 - Jarek Bilski
SATO REINFORCE JET
1 33,600 s D D 33,600 s 1
34
SVK1813 - Jozef Žilinec
HOLLY KIT CHOCOLATE
POL1808 - Jarek Bilski
SATO REINFORCE JET
D D N 0
35
SVK1505 - Róbert Pecuch
BAY HOT LENA
SVK1487 - Marek Žilinec
AH Smart Blues Peppy
D D N 0
36
SVK1491 - Joflik Žilinec
RG HOLLYWOOD RAGEE
SVK1487 - Marek Žilinec
AH Smart Blues Peppy
D D N 0
37
SVK953 - Pavol Chorvát
KEVIN
POL1808 - Jarek Bilski
SATO REINFORCE JET
D D N 0
38
SVK1813 - Jozef Žilinec
HOLLY KIT CHOCOLATE
SVK1487 - Marek Žilinec
AH Smart Blues Peppy
D D N 0
39
CZE2162 - Petra Mikasová
Silver Black Coolcat
SVK2225 - Matúš Guga
Lucky Tari Starlight
D D N 0
40
SVK1679 - Matúš Štefko
Sab Impressive King
SVK13 - Peter Dobeš
Bubo
D D N 0
41
CZE2162 - Petra Mikasová
Silver Black Coolcat
POL1808 - Jarek Bilski
SATO REINFORCE JET
D D N 0
42
CZE1814 - Dominika Nová
Holly Hanna Magic
SVK2225 - Matúš Guga
Lucky Tari Starlight
D D N 0
43
SVK1491 - Joflik Žilinec
RG HOLLYWOOD RAGEE
POL1808 - Jarek Bilski
SATO REINFORCE JET
D D N 0
44
SVK1505 - Róbert Pecuch
BAY HOT LENA
SVK1186 - Štefan Škombar ml.
Zefir
D D N 0
45
CZE2163 - Radek Holub
Holly Hanna Magic
SVK13 - Peter Dobeš
Bubo
D D N 0
46
CZE1814 - Dominika Nová
Holly Hanna Magic
SVK13 - Peter Dobeš
Bubo
D D N 0
47
POL1933 - Sławomir Majerkiewicz
Sarah casin
SVK13 - Peter Dobeš
Bubo
D D N 0
48
POL2158 - Lukasz Slowik
Silver Black Coolcat
CZE2229 - Radek Holub
SATO REINFORCE JET
D D N 0
49
SVK1813 - Jozef Žilinec
HOLLY KIT CHOCOLATE
SVK2225 - Matúš Guga
Lucky Tari Starlight
D D N 0
50
POL2158 - Lukasz Slowik
Silver Black Coolcat
SVK2225 - Matúš Guga
Lucky Tari Starlight
D D N 0
51
SVK1491 - Joflik Žilinec
RG HOLLYWOOD RAGEE
POL1932 - Jarosław Gmurczyk
Smart Didit
D D N 0
52
POL1933 - Sławomir Majerkiewicz
Sarah casin
CZE2229 - Radek Holub
SATO REINFORCE JET
D D N 0
53
CZE1814 - Dominika Nová
Holly Hanna Magic
SVK1487 - Marek Žilinec
AH Smart Blues Peppy
D D N 0
54
SVK1679 - Matúš Štefko
Sab Impressive King
POL1808 - Jarek Bilski
SATO REINFORCE JET
D D N 0
55
CZE1814 - Dominika Nová
Holly Hanna Magic
POL1932 - Jarosław Gmurczyk
Smart Didit
D D N 0
56
SVK2010 - Roman Žilinec
HOLLY KIT CHOCOLATE
SVK2225 - Matúš Guga
Lucky Tari Starlight
D D N 0
57
POL2158 - Lukasz Slowik
Silver Black Coolcat
SVK1487 - Marek Žilinec
AH Smart Blues Peppy
D D N 0
58
CZE2163 - Radek Holub
Holly Hanna Magic
SVK2225 - Matúš Guga
Lucky Tari Starlight
D D N 0
59
SVK1655 - Štefan Škombar ml.
Hr viki d sanbars
SVK13 - Peter Dobeš
Bubo
D D N 0
60
SVK2010 - Roman Žilinec
HOLLY KIT CHOCOLATE
SVK1487 - Marek Žilinec
AH Smart Blues Peppy
D D N 0
61
SVK1813 - Jozef Žilinec
HOLLY KIT CHOCOLATE
SVK13 - Peter Dobeš
Bubo
D D N 0
62
POL1933 - Sławomir Majerkiewicz
Sarah casin
SVK1186 - Štefan Škombar ml.
Zefir
D D N 0
63
POL1933 - Sławomir Majerkiewicz
Sarah casin
POL1808 - Jarek Bilski
SATO REINFORCE JET
D D N 0
64
SVK1505 - Róbert Pecuch
BAY HOT LENA
SVK13 - Peter Dobeš
Bubo
D D N 0
65
POL2158 - Lukasz Slowik
Silver Black Coolcat
SVK13 - Peter Dobeš
Bubo
D D N 0
66
CZE1814 - Dominika Nová
Holly Hanna Magic
POL1808 - Jarek Bilski
SATO REINFORCE JET
D D N 0
67
SVK1505 - Róbert Pecuch
BAY HOT LENA
CZE2229 - Radek Holub
SATO REINFORCE JET
D D N 0

Statistika hlavařů

Startovní dvojice Počet startů Počet platných pokusů % platných pokusů Počet chycených hlav % úspěšnost hlavaře % utrpení hlavaře
SVK1679 - Matúš Štefko
Sab Impressive King
19 13 68,42 % 18 94,74 % 31,58 %
CZE2163 - Radek Holub
Holly Hanna Magic
13 3 23,08 % 12 92,31 % 76,92 %
CZE2162 - Petra Mikasová
Silver Black Coolcat
13 4 30,77 % 11 84,62 % 69,23 %
POL2158 - Lukasz Slowik
Silver Black Coolcat
14 4 28,57 % 11 78,57 % 71,43 %
SVK1655 - Štefan Škombar ml.
Hr viki d sanbars
17 6 35,29 % 13 76,47 % 64,71 %
SVK1491 - Joflik Žilinec
RG HOLLYWOOD RAGEE
18 4 22,22 % 13 72,22 % 77,78 %
SVK953 - Pavol Chorvát
KEVIN
17 7 41,18 % 12 70,59 % 58,82 %
POL1933 - Sławomir Majerkiewicz
Sarah casin
11 2 18,18 % 6 54,55 % 81,82 %
CZE1814 - Dominika Nová
Holly Hanna Magic
13 1 7,69 % 7 53,85 % 92,31 %
SVK2010 - Roman Žilinec
HOLLY KIT CHOCOLATE
7 1 14,29 % 3 42,86 % 85,71 %
SVK1813 - Jozef Žilinec
HOLLY KIT CHOCOLATE
14 2 14,29 % 4 28,57 % 85,71 %
SVK1505 - Róbert Pecuch
BAY HOT LENA
11 1 9,09 % 2 18,18 % 90,91 %

Statistika nohařů

Startovní dvojice Počet startů Počet platných pokusů % platných pokusů Počet nechycených noh % úspěšnost nohaře % utrpení nohaře
SVK1186 - Štefan Škombar ml.
Zefir
22 11 50,00 % 7 61,11 % 81,82 %
CZE2229 - Radek Holub
SATO REINFORCE JET
24 9 37,50 % 7 56,25 % 66,67 %
POL1932 - Jarosław Gmurczyk
Smart Didit
16 6 37,50 % 5 54,55 % 68,75 %
SVK2225 - Matúš Guga
Lucky Tari Starlight
27 9 33,33 % 10 47,37 % 70,37 %
SVK1487 - Marek Žilinec
AH Smart Blues Peppy
27 6 22,22 % 11 35,29 % 62,96 %
POL1808 - Jarek Bilski
SATO REINFORCE JET
29 5 17,24 % 14 26,32 % 62,07 %
SVK13 - Peter Dobeš
Bubo
22 2 9,09 % 11 15,38 % 59,09 %

Zapojené organizace

  • SAWRR
  • PP
  • NBHA.sk
  • NRHA
  • NCHA
  • 4NCHA
  • ERCHA
  • AQHA